Benchmarking Nedir?

  Bilgi çağındaki ilerlemeler, bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, küresel rekabetin her geçen gün yoğunlaşması, değişen müşteri istek ve beklentileri karşısında en iyiyi en uygun…

Dijital Pazarlama ve Content

En basit tabirle firma veya markanın, dijital kanallarda pazarlanma sürecine dijital pazarlama denir. Peki nedir bu dijital kanallar. Tüketicilerin internet üzerinde interaktif bir şekilde var…