Programatik 100

Medyanın tarihsel süreci incelendiğinde internetin en hızlı gelişen iletişim aracı olduğunu görüyoruz. İnternet çok kısa sürede günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi; e-posta göndermek,…

Benchmarking Nedir?

  Bilgi çağındaki ilerlemeler, bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, küresel rekabetin her geçen gün yoğunlaşması, değişen müşteri istek ve beklentileri karşısında en iyiyi en uygun…