İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişimi en basit bir şekilde “Karşımızdakiyle diyalog kurma” olarak tanımlayacak olursak iletişim tasarımı ve yönetimi mezunları bu süreçte yaşanan sorunları en aza indirgeme ve iletişimi güçlendirme çabası içinde olacak kişilerdir.

Bölümün amacı, kamu kurumlarında, özel kuruluşlarda ve sivil toplum kuruluşlarında iletişim bazlı sorumluluklar yükümlenecek profesyoneller yetiştirmektir. Bölüm mezunlarından, çeşitli kurumlardaki iletişim problemlerini çözümlemeleri, işlevsel çözümler sunmaları, soruna uygun çözüm ortamı geliştirmeleri, tümleşik iletişim stratejileri uygulamaları ve bu uygulamaların faydasının ve verimliliğinin değerlendirilmesini sağlamaları beklenmektedir. (Alıntı) Henüz incelememiş olanlar Anadolu Üniversitesi Akademik alanından İletişim Tasarımı ve Yönetimi İstihdam olanakları bölümünü inceleyebilir.

Karşımızdakini anlayabilmenin en kolay ve en zor yolu olan iletişim günümüz çağının en büyük ihtiyaçlarındandır. Günün her anında iletişim kurma gereksinimi duyduğumuzu varsayarak iletişim kurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz.  Toplum içinde var olmak isteyen birey mutlaka bireylerle, gruplarla, kitlelerle, topluluklarla iletişim kurmak mecburiyetindedir. Bu kurulması gereken iletişimin sağlıklı olması, iletişim kuran bireylerin birbirini anlaması son derece önem arz etmektedir. Şayet içinde bulunulan kitlede insanlar eşit eşiklere, dürtülere ve yaşanmışlıklara sahip olmadığı için bir olayı farklı değerlendirebilmektedir. İnsanlar birbirleri arasında böyle farklılıklara sahip olduğu için iletişim sorunu yaşıyorken, insanlara hizmet veren kurumsal şirketler bu sorunlarla katbekat karşılaşmaktadır. Kurumsal şirketler de bu sorunlara karşı bünyelerinde şirketi ifade etmesine sağlayacak vasıflı kurumsal iletişim uzmanları ile çalışmakta.

Bilgi teknolojisindeki gelişimler, bireylerin ve kurumların iletişim anlayışlarını ve araçlarını da değiştirerek dönüştürüyor. Son derece dinamik ve rekabetçi ortamda varlıklarını sürdürmek, tüketicileri ve paydaşları ile etkin iletişim kurmak isteyen birey, topluluk, kurum ve markalara donanımlı, yenilikçi ve farklı düşünebilen genç ve yaratıcı profesyonellere gereksinim duyuyor. İşte bu bölümün amacı da, böyle profesyonel ve deneyimli elemanlar yetiştirmektir.

İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümü öğrencilerinin kafalarındaki soru: mezun olunca ne olacağım? Özel ve kamu kuruluşlarında, kurum içi yönetim kadrolarında, kurum içi iletişim yönetiminde iletişimden sorumlu olarak çalışabilirsin. Gazete ve dergilerde editör, moderatör, tasarımcı, yazar olarak, dijital marka sorumlusu olarak, hakla ilişkiler sorumlusu olarak çalışabilirsin. Uzman değil sorumlu olarak başlarsın. Florida Üniversitesi’nden Psikoloji Profesörü K. Anders Ericsson “Kendi alanında en iyi olanları incelediğinde 10 bin saat kuralını ortaya çıkartıyor. Araştırmaya göre, alanında uzman denecek isimler, en az 10 bin saat bu alanda bilinçli bir şekilde çalışıyorlar.” diyor.

Mezun olur olmaz kimse bu bölümden çıkan birisine “Gel bizim şirkette kurumsal iletişim uzmanı ol demeyecektir. (Babasının şirketinin başına oturanlar haricinde) Kurumsal iletişim uzmanları gerekli marka itibar, reklam çalışmalarında ajanslarla koordinasyon içinde çalıştığı için 2-3 yıl ajansların tozunu yutman gerekiyor. Peki ders çalışmak dışında neler yapabilirsin: gündemi takip edebilirsin, yerli, yabancı güncel reklamları izleyebilirsin, teknolojiyi yakından takip edip, sosyal medya trendlerini kaçırmamalısın, çokça kitap okuyup, basın bülteni hazırlama çalışması yapabilir aynı zamanda film kültürünü geliştirebilirsin. Ha bir de bu yazıyı paylaşıyor olabilirsin. 😀

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir